Home > Architectuur

Architectuur

Architectuur & Design

Telecom en internetbedrijven zijn spelers op een zeer dynamische markt waar een korte time-to-market essentieel is. Inrichten van een architectuur die flexibel is en gericht op kort-cyclische innovaties is daarbij een vereiste. Focus op hergebruik van componenten en functionaliteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt binnen Prodapt Consulting.

Prodapt Consulting is lid van het TM Forum. Het TM Forum is een wereldwijde organisatie die zich richt op proces en IT standaardisatie. Toonaangevende partijen, zoals operators, leveranciers, system integrators, werken binnen het TM Forum samen om de standaarden verder te ontwikkelen.

Prodapt Consulting heeft ruime ervaring in het toepassen van deze standaarden en beschikt over de “best practices”.

Enterprise Architectuur

Enterprise architectuur modellen kunnen worden gebruikt om strategie en business visie van een organisatie te vertalen naar een business proces implementatie en de bijbehorende IT applicatielandschap inrichting die passen bij de requirements, principes en doelstelling van deze organisatie. De uitdaging bij deze vertaling is om de inrichting effectief, efficiënt, flexibel en duurzaam te maken. Een enterprise architectuur is dan ook nooit af, maar evolueert mee met de behoeften en visie van een organisatie.

Er is een groot variëteit aan enterprise architectuur modellen ontwikkeld. Veelal gebruiken deze modellen een framework dat is opgebouwd uit de volgende lagen:

 • Business architectuur:
  Hierin worden de business processen en hun samenhang gedefinieerd. Tevens worden de verantwoordelijkheden en rollen vastgelegd (RACI matrix). Verder wordt de interactie met externe toeleveranciers en partners beschreven.
  Deze business processen zijn direct afgeleid van de strategie en missie van de organisatie. (In sommige modellen wordt strategie als aparte laag benoemd).
 • Applicatie architectuur:
  In de applicatie architectuur wordt op een functioneel niveau het applicaties landschap en de samenhang tussen deze applicaties gedefinieerd. Daarnaast worden de interne en externe interfaces functioneel vastgelegd.
 • Informatie architectuur:
  De informatie architectuur modelleert de informatiebehoefte en de daaraan gekoppelde gegevens. Deze informatiemodellering vindt plaats op metadata niveau, waarin alle informatie objecten en de belangrijkste informatie object attributen worden meegenomen. (Datamodellen zijn daadwerkelijke implementaties daarvan en gaan enkele niveaus dieper in detaillering).
 • Technologie architectuur:
  De technologie architectuur definieert de inrichtingsprincipes van de infrastructuur die nodig is om de business processen en de telecommunicatie-services te kunnen ondersteunen. Dit bevat zowel de hardware, de netwerk infrastructuur, de besturingssystemen en de software.

 BusinessApplicatie-piramide-NL

Prodapt Consulting is in het bijzonder gericht op de interactie binnen de driehoek: business processen – informatie – applicaties. De extra toegevoegde waarde van Prodapt Consulting is haar diepgaande kennis en ervaring op het gebied van telecommunicatie en internet.

Daarnaast bieden we met Prodapt Solutions (www.prodapt.com) ook vergaande technische kennis op telecom specifieke gebieden.

Referentie modellen

Prodapt Consulting ondersteunt en hanteert de belangrijkste referentiemodellen die binnen de Telecom gebruikelijk zijn.

tmforum-piramide

Prodapt Consulting is lid van het TM Forum en gebruikt de TM Forum Frameworx standaarden als referentiemodellen. Met name het TM Forum Business Process Framework (voorheen eTOM) en het Information Framework (voorheen SID) worden ingezet bij architectuur ontwerp vraagstukken. Echter ook voor architectuur evaluaties, scope definities, applicatie selecties (RFP) en proces designs heeft het gebruik van referentiemodellen een toegevoegde waarde. Daarbij kunnen ook het Application Framework (voorheen TAM) en het GB942-mapping document dat de mapping tussen de frameworks beschrijft, gebruikt worden. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat deze modellen wel op de geëigende wijze moeten worden toegepast. De modellen zijn slechts een middel en geen doel.

Naast de TM Forum Frameworx standaarden heeft Prodapt Consulting kennis en ervaring met standaarden die niet industrie-specifiek zijn, zoals: ITIL,Archimate en TOGAF®.

Jos Broersen

Consultant

Derrek Schutman

Consultant

Eerste Prodapt Consulting Insight live!

13-08-2019

Architectuur & Design Telecom en internetbedrijven zijn spelers op een zeer dynamische markt waar een korte time-to-market essentieel is. Inrichten van een architectuur die flexibel is en gericht...

meer informatie